Kariyer Uzmanlık Sempozyumu yapılacak

Kariyer Uzmanlık Sempozyumu 10 mayıs'ta ankara'da yapılacak

Kariyer Uzmanlık Sempozyumu yapılacak

Kariyer uzmanlık mesleği ve sistemi, Türk kamu yönetimi ve bürokrasisinin önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Kamu personel istihdamında kariyer ilkesinin yerleştirilmesine öncülük etmektedir. Geçmişten günümüze bu amaçla oluşturulmuş ve kamu bürokrasisinde önemli roller üstlenmiş kariyer uzmanlık meslekleri bulunmaktadır. Ayrıca her geçen gün daha yaygın bir şekilde kariyer uzmanlık sistemi uygulama alanları ile karşılaşmaktayız. Çoğu bakanlık ya da kurumda, merkezi bürokrasinin temelini oluşturacak şekilde kariyer uzmanlık meslekleri oluşturulmaktadır.

Kariyer uzmanlık sisteminin geldiği boyutların, Türk bürokrasisindeki yeri

ve etkinliğinin, kamu politikalarının oluşturulmasında üstlenmiş olduğu rolün,

bu statünün öneminin, felsefi temellerinin ve hukuksal statüsünün düzenlenişinden

kaynaklanan sorunların tartışılması ve değerlendirilmesinin akademik bir Sempozyuma

konu olması, önemli bir girişimdir. İlk defa "Kariyer Uzmanlık Mesleğinin

Dünü, Bugünü ve Geleceği" isimli Sempozyumumuzla bu hedefin gerçekleştirilmesi

arzu edilmektedir. Böylece hem kariyer uzmanlık sistemini her yönüyle ortaya

koyan ve tartışan bilimsel bir çalışmaya öncülük edilmiş olunacak, hem de kamu

politikalarının oluşturulmasında üstlenmiş olduğu önemli rol nedeniyle bu statünün

kamu yararına işleyen yönlerine vurgu yapılabilme şansı yakalanacaktır. Konu

ile ilgili bilimsel tartışmaların yapılması ve çözüm önerilerinin ortaya konulması

amacıyla 10 Mayıs 2018 tarihinde, alanında eser sahibi ve çalışmaları bulunanya da bu konuya ilgi duyan akademisyen, uzman ve diğer araştırmacıların tebliğlerinin

yer alacağı "Kariyer Uzmanlık Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu"

Ankara'da TODAİE'de düzenlenecektir.

Sempozyum Düzenleme Kurulunda Başbakanlık Uzmanları Derneği, Devlet Personel

Uzmanları Derneği, Hazine Uzmanları Derneği, Kamu İhale Uzmanları Derneği, Kültür

ve Turizm Uzmanları Derneği, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve

Yasama Uzmanları Derneği temsilcileri yer almaktadır. Alanında saygın akademisyenlerin

yer aldığı Bilim Kurulunun yanı sıra, çok sayıda üst düzey isim de Onur Kurulunda

yer almaktadır. Açılış oturumundan sonra üç bilimsel oturumda tebliğler sunulacak

ve bir gün içerisinde Sempozyum tamamlanacaktır.Kariyer uzmanlık mesleği konusunda tebliğ sunmak isteyen araştırmacılar "kariyer

uzmanlık meslek" statüsüne ilişkin ve bu mesleklerin ya da statünün felsefi

temelleri, Türk bürokrasisindeki önemi ve hukuksal yönlerine ilişkin konular

üzerinde yoğunlaşacaktır. Ayrıca Sempozyumda sunulacak tebliğler, hakemli makale

olarak Sempozyum kitabında yayınlanacaktır. Sempozyum, ilgi duyan her araştırmacının

katılımına açıktır. Sempozyumun dili Türkçe'dir.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması