MEB'den Son Dakika Ek Ders Açıklaması!

MEB'den Son Dakika Ek Ders Açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezlerinde ders vermek amacıyla görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücretlerinin hangi kat sayılara göre ödeneceiyle ilgili teredüte düşülen hususla ilgili bir görüş yazısı yayımladı.
 
 
Yayımlanan görüş yazısına göre HEM'lerde ders okutmak amacıyla görev alan öğretmenlere, mesai saatleri dışındaki günlerde ödenecek olan ek ders ücreti gündüz kat sayısı yerine gece kat sayısı olan 150 ile çarpılarak ödenecek.
 
 
İŞTE MEB'İN EK DERS ÜCRETİ GÖRÜŞÜ

 
"Genel Müdürlüğümüze bağlı halk eğitimi merkezlerinde yapılan eğitim faaliyetlerinde ders okutmak üzere görevlendirilen öğretmenler ile öğretmen ihtiyacı halinde ek ders ücreti karşılığı ders okutmak üzere görevlendirilenlerin hak ettikleri ek ders ücretlerinin; yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri, diğer günlerde ise saat 18:00'dan sonnraya denk gelen kısmının gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden mi, gece öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden mi ödeneceğine ilişkin yazı incelenmiştir.
 
 Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde; ''Bu Kanunun 89'uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde cumartesi ve pazar günleri ile saat 18:00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.'' denilmektedir.
 
 
Diğer taraftan ilgi (b) Kararın 4'üncü maddesinin (g) bendinde; ''Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18:00'den sonra başlayan yüz yüze eğitimi,'' (n) bendinde ise ''Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını... ifade eder.'' hükümlerine yer verilmiştir.
 
 
Öte yandan, ilgi (c) Genelgenin birinci sırasında da; ''...Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitimdışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18:00'dan sonra başlayan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretleri ise gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir.'' açıklamasına yer verilmiştir.
 
 
Bu çerçevede söz konusu eğitim faaliyetlerinde ders okutmak üzere görevlendirilenlerin hak ettikleri ek ders ücretlerinin; yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri, diğer günlerde ise saat 18:00'dan sonraya denk gelen kısmının gece öğretimi için öngörülen 150 gösterge rakamı üzerinden ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir."
 
halk eğitim merkezleri

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2017, 08:00YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması