MEB'den yer değişikliğinde 30 eylül düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle göre eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin yer değişikliklerinde il dışı için 5 yıl olan şart 3 yıla indirilmiş ve il içi yer değişikliği işlemlerinde yer değiştirmeye esas yılın hesabında kullanılan 31 Mayıs tarihi ile il dışı yer değişikliği işlemlerinde yer değiştirmeye esas yılın hesabında kullanılan 30 Haziran tarihi 30 Eylül olarak değiştirilmiştir.

MEB'den yer değişikliğinde 30 eylül düzenlemesi

"Yer değiştirmede 5 yıl şartı çok ağır"

haberimizde "Öğretmenlere il içi ve

iller arası yer değiştirmede 3 yıl şartı aranırken eğitim ve öğretim hizmetleri

sınıfı dışında kalan personelden iller arası yer değiştirmede beş yıl şartı

aranması hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.

Bu nedenle; Milli

Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer

Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğine göre il dışı yer

değişikliği işlemlerinin Haziran ayında Bakanlıkça il içi yer değişikliği

işlemlerinin Mayıs ayında valilikçe yapılacağından iller arası yer değiştirmede

beş yıl şartının üç yıla indirilmesi gerekmektedir." açıklamasında

bulunmuştuk.

Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim

ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin yer değişikliği

işlemleri 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli

Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer

Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkındaki Yönetmelikle yapılmaktadır.

Bu yönetmelikte

13.01.2018 tarih ve 30300 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle

eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin yer değişikliklerinde

il dışı için 5 yıl olan şart 3 yıla indirilmiş ve il içi yer değişikliği

işlemlerinde yer değiştirmeye esas yılın hesabında kullanılan 31 Mayıs tarihi

ile il dışı yer değişikliği işlemlerinde yer değiştirmeye esas yılın hesabında

kullanılan 30 Haziran tarihi 30 Eylül

olarak değiştirilmiştir.

İşte o değişiklikler;

"MADDE 16 - Aynı

Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "31 Mayıs"

ibaresi "30 Eylül" olarak değiştirilmiştir."

"MADDE 17 - Aynı

Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "30 Haziran"

ibaresi "30 Eylül" ve "kesintisiz en az beş yıl" ibaresi

"kesintisiz en az üç yıl" olarak değiştirilmiştir."

İşte Yönetmeliğin "İl

içi isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 32 . maddesi;

"MADDE 32 (1)

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu

Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi

itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere

başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular Mayıs

ayında alınır ve ilgili il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ve durumlarına

uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte

bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli

olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı yer değiştirmebaşvurusunda bulunabilirler. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında

geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar yer değiştirme başvurusunda

bulunabilirler.

(3) İl içi isteğe

bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Haziran ayında

tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce

yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet

süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna

başvurulur.

(4) Bu madde

kapsamında yapılan atamalar ilgili il milli eğitim müdürlüğünce duyurulur."

İşte Yönetmeliğin

"İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 33 . maddesi;

"MADDE 33 (1)

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu

Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı

kadrolarında 30 Eylül tarihi itibarıyla

kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, iller arasında, yer değiştirmek

üzere başvuruda bulunabilirler.

"(2) Başvurular

Haziran ayında alınır. Başvuruda bulunan personel Bakanlıkça belirlenen ve

durumlarına uygun kurumlar arasından en fazla yirmi kuruma atanmak üzere

tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici

görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, iller arası isteğe bağlı yer

değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

"(3) İller arası

isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Temmuz

ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre Bakanlıkça

yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet

süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna

başvurulur.

"(4) Bu madde

kapsamında yapılan atamalar Bakanlıkça duyurulur.

"(5) İller arası

isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında bulunan personelin mazerete bağlı yer

değiştirme talepleri 30 uncu madde kapsamında değerlendirilir."

Bu değişiklik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi

olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan

personelinin;

1-İl dışı yer

değişikliği işlemlerinde 5 yıl şartı 3 yıla indirilmiştir.

2-il içi yer değişikliği işlemlerinde yer değiştirmeye esas yılın hesabında kullanılan 31 Mayıs tarihi 30 Eylül olarak

değiştirilmiştir.

3-İl dışı yer değişikliği işlemlerinde yer değiştirmeye esas yılın hesabında kullanılan 30 Haziran tarihi 30 Eylül olarak

değiştirilmiştir.

Ahmet KANDEMİR

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2018, 21:03YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması