MEB'den zorunlu çalışma yükümlülüğü açıklamaları

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, il içi yer değiştirme öncesinde zorunlu çalışma yükümlülüğüne yönelik açıklamalarda bulundu

MEB'den zorunlu çalışma yükümlülüğü açıklamaları
23 Mayıs 2017 Salı 10:45

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından il içi yer değiştirmeler öncesinde "Zorunlu çalışma yükümlülüğü ve İKBS

Modülü" hakkında 11/05/2017 tarihinde yapılan e-konferans toplantısında

yapılan açıklamalara ait önemli görülen

bilgiler Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Şubesi Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Birimi tarafından

açıklanmıştır

İşte o bilgiler;

1- Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi aynı İlde çalışan eşler;

30/09/2017 tarihi itibariyle 3 yıllık görev süresini (1, 2 ve 3. hizmet alanlarındaki

eğitim kurumlarında ayrı ayrı veya toplam) tamamladı ise bu iki öğretmenimizde

zorunlu hizmetlerini yapmak için yer değiştirme isteğinde bulunacaktır.

Örneğin;

-- A Öğretmen 15/09/2014 tarihinde göreve

başlamış ve 30/09/2017 tarihine göre 3 Yıllık görev süresini dolduruyor,

-- A'nın Eşi olan B Öğretmen de 10/09/2014

tarihinde göreve başlamış ve 30/09/2017 tarihine göre 3 yıllık görev süresini

dolduruyor, her iki eş de zorunlu hizmetlerini yapmak için tayin isteyecekler.

2- Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi aynı İlde çalışan eşler;

30/09/2017 tarihi itibariyle 3 yıllık görev süresini (1,2 ve 3. Hizmet alanlarındaki

eğitim kurumlarında ayrı ayrı veya toplam) tamamladı. Ancak eşlerden birinin

atandığı yerde 4 yıl görev yapacağına dair taahhütnamesi var ise; diğer eş,

istemesi halinde eşinin taahhüt ettiği süreye kadar zorunlu hizmetini erteletebilir.

Örneğin;

-- A

Öğretmen 15/09/2014 tarihinde göreve başlamış ve 30/09/2017 tarihine göre 3

Yıllık görev süresini dolduruyor,

-- A'nın Eşi olan B Öğretmen de 10/09/2014

tarihinde göreve başlamış ve 30/09/2017 tarihine göre 3 yıllık görev süresini

dolduruyor ancak 4 yıllık taahhütnamesi var.

-- A istemesi halinde eşi olan B'den dolayı

zorunlu hizmetini 1 sene daha erteletebilir.

3- Yine her ikisi de zorunlu çalışma yükümlüğüne tabi aynı ilde çalışan

eşlerden biri 30/09/2017 tarihine göre 3 yıllık görev süresini dolduruyor ancak

diğer eş 30/09/2017 tarihine göre henüz 3 yıllık görev süresini doldurmuyor

ise; 3 yıllık görev süresini dolduran öğretmenin zorunlu hizmet yükümlülüğü

istemesi halinde eşinin 3 yıllık görev süresinin dolacağı tarihe kadar ertelenebilir.

Örneğin;

-- A

Öğretmen 15/09/2014 tarihinde göreve başlamış ve 30/09/2017 tarihine göre 3

Yıllık görev süresini dolduruyor,

-- A'nın Eşi olan B Öğretmen de 10/09/2015

tarihinde göreve başlamış ve 30/09/2017 tarihine göre 3 yıllık görev süresini

doldurmuyor.

-- A istemesi halinde eşi olan B'nin 3 yıllık

görev süresini doldurana kadar zorunlu hizmetini erteletebilir.

4- Eşlerden biri sağlık mazeretine dayalı olarak yer değiştirme ile atanmış,

eşi de aile birlikteliğine bağlı olarak onunla beraber gelmiş ise eşlerden birinin

zorunlu hizmetini "Sağlık mazereti" nedeni ile diğer eşin zorunlu hizmetini

de "eş mazereti" nedeni ile ertelenir.

5- Aynı ilde eşlerden biri 4,5,6. Hizmet

alanlarında (zorunlu hizmetini "yapıyor"

durumunda olan) diğer eş ise 1,2,3. Hizmet alanlarında çalışıyor ise;

a) Eğer iki eş de aynı ilçe içerisinde

çalışıyor ise ; 1,2,3. Hizmet alanlarında çalışan öğretmenin zorunlu hizmeti

istemesi halinde 4,5,6 da çalışan eşinden dolayı ertelenir.

Örneğin;

A Öğretmen Manisa ili Şehzadeler İlçesinin Şehitler Ortaokulunda (serbest

kurum) çalışıyor ve zorunlu hizmete tabi; eşi olan B öğretmen ise yine Şehzadeler

İlçesinde zorunlu hizmet kurumu olan TBMM 85. Yıl Çok Programlı Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesinde zorunlu hizmetini yapıyor durumunda görev yapmaktadır.

A öğretmenin istemesi halinde zorunlu

hizmeti eşi B'den dolayı ertelenir.

b) Eğer iki eş aynı ilin farklı ilçelerinde

çalışıyor ise; ikametgahları eğer aynı ilçede

ise 1,2,3. Hizmet alanlarında çalışan öğretmenin zorunlu hizmeti

istemesi halinde, 4,5,6 da çalışan eşinden

dolayı ertelenir.

Örneğin; A Öğretmen Manisa ili Sarıgöl

İlçesinin Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulunda

zorunlu hizmetini yapıyor durumunda görev yapmaktadır. Eşi olan B öğretmen ise

Manisa ili Alaşehir İlçesi Orgeneral Kenan Evren Mesleki ve Teknik Anadolu

Lisesinde (serbest bölge) görev yapmaktadır. Her iki öğretmenin de

ikametgahları aynı ilçede ise, B öğretmenin istemesi halinde zorunlu hizmeti

eşi olan A dan dolayı ertelenir.

Her

iki öğretmenin ikametgahları farklı ilçelerde ise serbest kurumda çalışan öğretmenin zorunlu hizmeti, zorunlu hizmet

kurumunda görev yapan eşinden dolayı ertelenemez. (Eş durumundan tayin isteyeceğine dair dilekçe vermesi durumunda ikbs sisteminde "eş

durumu özründen başvuruda bulunacak (Dilekçesi bulunan)" seçeneği

işaretlenecektir. )

c) Aynı İlin farklı İlçelerinde görev yapan

öğretmenlerden biri zorunlu hizmetini 30/09/2017 tarihi itibariyle tamamlayacak ise ; 1,2,3 hizmet alanlarında

çalışan zorunlu hizmet yükümlüsü eş istemesi halinde zorunlu hizmetini

erteletebilir.

6- Eşi farklı İllerde görev yapıyor ise ;

a) Öğretmen Manisa ili 1,2,3. Hizmet alanında

görev yapmakta ve zorunlu hizmet yükümlüsüdür, Eşi ise başka bir ilde öğretmen

veya farklı bir meslek grubunda görev yapmaktadır. İlimizde görev yapan

öğretmen eş durumundan tayin isteyeceğine dair dilekçe vermesi durumunda ikbs sisteminde "eş durumu özründen başvuruda bulunacak

(Dilekçesi bulunan.(Memurlar.net Ahmet Kandemir emeğe saygı)" seçeneği

işaretlenecektir.

b) Farklı ilde görev yapan eş eğer ADAY

öğretmen ise; İlimizde görev yapan öğretmenin istemesi halinde zorunlu hizmeti

ertelenir.

7- Atandığı eğitim kurumunda 4 yıl

çalışacağına dair taahhüttü bulunan öğretmenler; eğer farklı bir eğitim

kurumuna yer değişikliği yapmazlar ise taahhüt süresi dolana kadar zorunlu

hizmetini yapmak üzere tayin istediğinde bulunmayabilirler. Ancak bunlardan ;

a) Taahhütte bulunan öğretmen aynı il

içerisinde ( norm fazlası, okul kapanması vb nedenler) yer değişikliğinde

bulundu ise 4 yıllık taahhüt süresi

kesilmeyecek yeni atandığı kurumla birlikte süre hesabı devam edecektir.

b) Taahhütte bulunan öğretmen farklı bir

İl'in 1,2,3. Hizmet alanındaki bir kuruma

atandı ise 4 yıllık taahhüt süresi artık geçerli olmayacak ve eğer bir

mazeret sunmaz ise zorunlu hizmetini yapmak üzere yer değiştirme isteğinde

bulunacaktır.

8- Engellilik durumuna bağlı olarak zorunlu

hizmetten muaf tutulan öğretmenlerden

raporu süreli olanların, rapor

süresi bitiminde raporlarını yenilemesi gerekmektedir. Yenilenen raporda engeli

ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu ise zorunlu hizmet durumu açısından

Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.

9- Zorunlu hizmet yükümlüsü olup 1,2,3. Hizmet

alanlarında yönetici olarak görev yapanların zorunlu hizmetleri istemeleri

halinde , yöneticilik görevleri süresince ertelenir.

10- Zorunlu hizmet yükümlüsü olup; Manisa ili

Bilim Sanat Merkezlerinde, Güzel Sanatlar Lisesinde, Spor Lisesinde ve Proje

Okullarında görev yapan öğretmenlerin zorunlu hizmetleri, ikbs modülünden

ilgili seçenek işaretlenerek

ertelenebilir.

11- Eş emekliliği nedeniyle Manisa iline

atanan zorunlu hizmet yükümlüsü

öğretmenlerin zorunlu hizmetleri Manisa iline atandığı tarihten itibaren 3 yıl

süre ile ertelenebilir.

12- Yine eşi emekli olacak öğretmenlerden eş

emekliliğinden dolayı önümüzdeki mazerete bağlı yer değiştirme döneminde tayin

isteyeceğine dair dilekçesi bulunanların zorunlu hizmetleri, ikbs sisteminde "eş durumu özründen başvuruda bulunacak

(Dilekçesi bulunan)" seçeneği işaretlenecektir.

13- Zorunlu hizmet yükümlüsü olup 1,2,3.

Hizmet alanlarında görev yapan ve şu an görevden uzaklaştırılmış olan

öğretmenlerden; 30/09/2017 tarihine göre 3 yıllık görev süresini dolduran, 4

yıllık taahhüttü bulunmayan ve erteleme evrakı sunamayan öğretmenlerin zorunlu

hizmetlerini istemesi halinde görevden uzaklaştırma süresi bitene kadar

ertelenebilir.

14- Yine zorunlu hizmet yükümlüsü olup; 1,2,3.

Hizmet alanlarında görev yapan öğretmenlerin eğer eşleri ( öğretmen veya diğer

meslek gruplarında çalışıyor olabilir)

şu an görevden uzaklaştırılmış ise kurumlarından belge getirmeleri

halinde (şu kişi kurumumuzda görev yapmaktadır ancak şu an görevden

uzaklaştırılmış şeklinde) zorunlu hizmetleri ertelenebilir.

15- Zorunlu hizmet yükümlüsü olup 1,2,3.

Hizmet alanlarında görev yapan öğretmenin eşi TSK mensubu ise ve farklı bir

ilde eş götürülemez bir yerde görev yapıyor ise bu öğretmenin zorunlu hizmeti

ertelenebilir.

16- Zorunlu çalışma yükümlüğünü yapıyor iken

çeşitli nedenlerden dolayı görev yaptığı zorunlu hizmet süresinden daha az bir

süre olan zorunlu hizmet kurumuna atanan öğretmen bu kurumda en az 1 yıl görev

yapmadan ve zorunlu hizmetini tamamlamadan mazeret durumu hariç herhangi bir

nedenle yer değişikliği isteğinde bulunamaz.

Örneğin; Manisa ili zorunlu hizmeti 7 yıl

olan bir eğitim kurumunda görev yapan zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmen zorunlu

hizmet süresi 5 yıl olan başka bir eğitim kurumuna atandı ise; bu kurumda 1 yıl

çalışmadan tayin isteğinde bulunamayacaktır. ( mazeret hariç)

17- MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme

Yönetmeliğinin 44/2. maddesinde "zorunlu

hizmet yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerle

1,2,3. Hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülükleri 6 aydan

daha az kalanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylık

sürenin belirlenmesinde en son görev yapılan zorunlu hizmet alanı dikkate

alınır." denilmektedir. Buna göre ;

a) Zorunlu hizmet süresi 6 yıl olan bir eğitim

kurumunda görev yapan A öğretmen fiili ayrılma tarihi itibariyle 5 yıl 8 ay

görev yaptıktan sonra mazerete bağlı yer

değişikliği ile İlimizin serbest bölgesindeki bir eğitim kurumuna atandı ise;

zorunlu hizmetini tamamlamasına 6 aydan az bir süre kaldığı için bu öğretmenin

zorunlu hizmeti tamamladı sayılmaktadır.

b) Zorunlu hizmet süresi 6 yıl olan bir

eğitim kurumunda görev yapan A öğretmen fiili ayrılma tarihi itibariyle 5 yıl 4

ay görev yaptıktan sonra mazerete bağlı

yer değişikliği ile İlimizin serbest bölgesindeki bir eğitim kurumuna atandı

ise: zorunlu hizmetini tamamlamasına 6 aydan fazla bir süre kaldığı için bu

öğretmenin zorunlu hizmeti tamamladı sayılmayacaktır.

c) Manisa ili zorunlu hizmeti 7 yıl olan bir

eğitim kurumunda görev yapan zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmen, zorunlu hizmet

süresi 5 yıl olan başka bir eğitim kurumuna atandı ve daha sonra mazerete bağlı yer değiştirme ile serbest bir

kuruma atanıp, bu kurumda fiili ayrılma tarihine göre 5 ay görev yapan öğretmen

son atandığı kurumda 6 aydan fazla çalışmadığı için ( 1 yıllık çalışma şartı

bulunduğundan)zorunlu hizmeti tamamladı sayılamaz.

d) Yönetmeliğin 44/2. Maddesindeki hükmü;

4,5,6. Hizmet alanlarında görev

yaparken 1,2,3. Hizmet alanlarına

atananlar için geçerli olup; 4,5,6. Hizmet alanında görev yapmakta iken yine

4,5,6. Hizmet alanlarına atananlar atandıkları eğitim kurumundaki hizmet süresine

tabi olacaktır.

e) Yine Yönetmeliğin 44/2. maddesindeki hüküm

gereğince 4,5,6. Hizmet alanlarında zorunlu hizmetini yapan bir öğretmen,

zorunlu hizmetini 30/09/2017 tarihine göre 6 aydan az kaldı şeklinde

yorumlanıp, zorunlu hizmetini tamamladı olarak düşünülmemesi gerekmektedir.

Örneğin; Manisa ili Selendi İlçesinde 7

yıllık bir eğitim kurumunda görev yapan ve zorunlu hizmetini 10/10/2017

tarihinde tamamlayacak olan öğretmene; 30/09/2017 tarihi itibariyle hesaplama

yapılıp, zorunlu hizmet süresini

tamamlamaya 6 aydan az süre kaldı denilerek zorunlu hizmeti tamamladı

sayılamamakta ve isteğe bağlı yer değiştirme ile serbest bölgeye tayin

isteyememektedir.

18- Zorunlu hizmet bölgesinde görev yapmakta

iken 30/09/2017 tarihi itibariyle zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayacak

olan öğretmenler isteğe bağlı yer değiştirme ile 1,2,3. Hizmet alanlarına yer

değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Ancak;

Aynı

durumda olup; mazerete bağlı yer değiştirme ile 1,2,3. Hizmet alanlarındaki

eğitim kurumlarına yer değiştirilenlerin zorunlu çalışma süresi 30/09/2017

tarihine göre değil, görev yaptıkları kurumdan fiili ayrılış tarihine göre

hesaplandığından öğretmenlerin bu duruma dikkat etmeleri gerekmektedir.

Yukarıda

belirtilen hususlar zorunlu çalışma yükümlüğü, erteleme işlemleri, zorunlu

çalışma sürelerinin hesaplanması ve isteğe bağlı yer değiştirmelerde, uygulamada

aksaklık görülen hususlarla ilgili olup; tüm iş ve işlemler ve yukarıda

bahsedilmeyen hususlar MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre

yapılmaktadır.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Şubesi

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Birimi


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.