MEB'den norm fazlalıkları atamasında yanlış zamanlama

MEB'den norm fazlalıkları atamasında yanlış zamanlama
20 Eylül 2016 Salı 02:31

Milli Eğitim Bakanlığı, Müsteşarı Yusuf TEKİN imzalı 2016-19 nolu genelge

yayınlayarak;

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi hükümlerince norm kadro fazlası öğretmenlerin,

01.09.2016 Tarihli ve 29818 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Yönetici ve öğretmenlerin görev süresi" başlıklı 11. maddesi, "Yöneticilik

ve öğretmenlik görev süresi hesaplanması" başlıklı 12. maddesi ve "Geçiş hükmü" başlıklı geçici 1. maddesi

hükümlerince özel program

ve proje uygulayan eğitim kurumlarında 8 yıllık görev süresi dolan yönetici ve

öğretmenlerin,

Alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına 23 Eylül 2016 tarihine

kadar başvuruları alınarak 26 Eylül 2016 tarihine kadar atamaları

gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanlar ise

resen atanacaklardır.

25.06.1983 Tarihli ve 18088 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Göz önünde Bulundurulacak Hususlar" başlıklı 9. maddesi son fıkrasındaki; "İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim

ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet

hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup

subay ve astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar

ile hakim ve savcıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere,

memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro

sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz." hükümlerince madde hükmünde yer

verilen meslekteki görevlilerin eşleri olan öğretmenlere bu norm kadro işlemi

uygulanmayacaktır.

İşte o genelge;

Bu genelgenin öncelikle zamanlama açısından çok yanlış bir uygulama olduğu

kanaatindeyiz.

Şöyle ki;

Öncelikle tüm il milli eğitim müdürlükleri norm kadro fazlası

öğretmenleri, maaş karşılığını dolduramayan öğretmenleri ve 30 saate kadar

derse girmek isteyen öğretmenleri ihtiyaç bulunan okullara görevlendirmişlerdir.

Buna rağmen ihtiyaç olan okul ve kurumlara güvenlik soruşturması yapılan

ücretli öğretmenlerin görevlendirmeleri de devam etmektedir.

Bu sırada yapılacak bir norm fazlası öğretmenlerin ihtiyaç olan okul ve

kurumlara atamaların yapılması sağlıklı bir sonuç doğurmayacaktır.

Öncelikle norm kadroların sağlıklı olarak yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

En son Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 18.04.2016 tarih ve 4346735 sayılı yazıları ile, eğitim kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemlerinin 20.04.2016-16.05.2016 tarihleri arasında yapılmış akabinde yine 03.07.2015 tarih ve 6929561 sayılı yazıları ile Eğitim kurumlarında yeni açılan kapatılan okul-derslik-şube ile dönüşümü sağlanan eğitim kurumlarındaki norm belirleme işlemlerine onay vermiştir.

Bu tarihten sonra normların tekrar güncellenmesi gerekmektedir. Önceki

yıllarda bakanlık tarafından normların Ekim ayında güncellendiği görülmektedir.

Bu nedenle acil olarak öncelikle Eylül ayı sonuna kadar norm kadrolar güncellenmeli

bu güncellemeden sonra norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri yapılmalıdır.

Ayrıca söz konusu genelgede;

Yukarıdaki 1. maddede norm kadro fazlası öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak

hizmet puanı üstünlüğüne göre il içinde atamalarının yapılacağı hükmedilmiştir.

Bu hüküm; norm fazlası öğretmenlere sadece bulunduğu ilçeyi tercihe

zorlayan, il içinde tercih yaptırmayan il milli eğitim müdürlüklerine bir ders

olmuştur.

Fakat bu hüküm eksiktir. Çünkü yönetmeliğin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası

öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı

53. maddesi 3. fıkrası son cümlesindeki; "Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de

dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır." hükümlerince norm

kadro fazlası öğretmenin bulunduğu ilçedeki ihtiyaç olan okul ve kuruma

öncelikle atanma hakkı bulunmaktadır. Başka bir ilçeden bu ilçedeki okulu

tercih eden hizmet puanı yüksek öğretmen bu ilçedeki okula hizmet puanı yüksek olduğu

gerekçesi ile atanamaz o okulu o ilçeden tercih etmeyenler varsa ilçe dışından

tercih edenlerden hizmet puanı yüksek olan atanır.

Dolayısıyla hükmün; norm kadro fazlası öğretmenlerin tercihleri dikkate

alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre (Bulunduğu ilçeyi tercih edenlere, ilçe

dışından bu ilçeyi tercih edenlere göre hizmet puanı ne olursa olsun öncelik

verilerek.) il içinde atamalarının yapılması diye düzeltilmesi gerekmektedir.

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

İlçeler bazında tercihte bulunan öğretmenlerin her branştan listeleri görev yeri ilçesi, tercih yeri ilçesine göre ayrı ayrı yapılır.

İlçeler bazında tercihte bulunan öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları her ilçe ayrı ayrı olma üzere öncelikle o ilçedeki norm kadro fazlası öğretmenler dikkate alınarak yapılır. Daha sonra o ilçeyi ilçe dışından tercih eden öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları yapılır. Bu atamalar normal il içi yer değiştirmedeki gibi yapılır.

Yönetmelik çok açık bir biçimde atamaların öncelikle norm kadro fazlası öğretmenlerin görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Örnek-1: Şereflikoçhisar ilçesinde norm kadro fazlası Türkçe öğretmeni yok ise bu ilçeyi diğer ilçelerden tercih eden norm kadro fazlası Türkçe öğretmenlerinden hizmet puanı fazla olan atanacaktır.

Örnek-2: Osmaniye ilinin Kadirli ilçesinde görev yapmakta olan ve hizmet puanı 100 olan bir norm kadro fazlası Sınıf Öğretmeni bu ilçedeki Sınıf Öğretmeni normu boş olan bir okulu tercih ettiğinde bu okulu başka bir ilçeden (Sumbas'tan) tercih eden 400 puanlı Sınıf Öğretmeni olsa bile 100 puanlı Kadirli ilçesindeki Sınıf Öğretmeninin atamasının yapılacağı anlamına gelmektedir.

Kısacası her yerleşim yeri ve her ilçe kendi arasında değerlendirilerek tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalar yapılır. Bir ilçede tercihte bulunan norm kadro fazlası var ise aynı branştan bu ilçeye başka bir ilçeden atama yapılamaz.

Yani İlçedeki boş kadro öncelikle ilçedeki norm kadro fazlası öğretmenin hakkıdır.

Bu değerlendirmeden sonra arta kalanlar olursa ilçeler arasında tercihte bulunan öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri yapılacaktır. Bu atamalar normal il içi yer değiştirmedeki gibi yapılır.

Örneğin Kadirli ilçesinde norm kadro fazlası Sınıf Öğretmeni yok ise bu ilçeyi diğer ilçelerden tercih eden norm kadro fazlası Sınıf Öğretmenlerinden hizmet puanı fazla olan atanacaktır.

Bu konu birçok ilimizde yanlış uygulanmakta ildeki tüm başvurular alındıktan sonra ilin tamamı aynı anda il içi yer değiştirmede olduğu gibi atamalar yapılmaktadır.

Bu konu yargıya taşınmış ve Adana 2. İdari Mahkemesi 28.06.2005 tarih ve 2004/364 Esas ve 2005/1096 Karar sayılı kararı ile "Osmaniye ili Merkez ilçede norm kadro fazlası Ağaç İşleri Öğretmeni bulunduğundan, bu fazlalık giderilmeden bu branşta yerleşim yeri dışından Düziçi ilçesinden atama yapılmasına ilişkin işlemde de mevzuat ve hukuka uyarlık görülmemiştir" şeklinde her yerleşim yeri ve ilçenin kendi arasında değerlendirilmesi gerektiğinden hareketle hüküm vermiştir.

Adana 2. İdari Mahkemesi 28.06.2005 tarih ve 2004/364 Esas ve 2005/1096 Karar

sayılı kararı için tıklayınız.

Yukarıdaki 2. maddede tercihte bulunmayanlar ile tercihine atanamayanların hizmet

puanı en fazla olandan başlamak üzere öncelikle bulundukları ilçe içinde resen atamalarının

yapılacağı hükmedilmiştir.

Bu hüküm; norm fazlası öğretmenlere resen il içinde rastgele atayan il

milli eğitim müdürlüklerine bir ders olmuştur.

Fakat bu hüküm bir yönüyle yanlıştır. Çünkü hizmet puanı düşük olandan başlanılması

gerekmektedir hizmet puanı yüksek olan olası norm ihtiyacında okulda norm dahil

olacağından hizmet puanı yüksek olana bir haksızlık yapılacaktır.

Dolayısıyla hükmün; tercihte bulunmayanlar ile tercihine atanamayanların

hizmet puanı en düşük olandan başlamak üzere öncelikle bulundukları ilçe içinde

resen atamalarının yapılması diye düzeltilmesi gerekmektedir.

2. maddenin devamında hizmet puanı az olandan başlamak üzere il içinde resen

atamalarının yapılacağı hükmedilmiştir.

Bu hüküm doğru olmakla birlikte eksiktir. Çünkü ilçe içinde norm kadro

fazlası olan öğretmenlerin eş veya sağlık durumu özrü bulunabilir. Bu nedenle hükmün;

hizmet puanı az olandan başlamak üzere özür

durumu olanlar hariç il içinde resen atamalarının yapılması diye düzeltilmesi

gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR  Memurlar.NET


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.