Mülakatla Öğretmen Alımı ve Sözleşmeli Öğretmenliğin Tüm Ayrıntıları

Mülakatla Öğretmen Alımı ve Sözleşmeli Öğretmenliğin Tüm Ayrıntıları

 Öğretmen atamalarının mülakatla olması ise şöyle gerçekleşecek:

1. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ataması için duyuruya çıkacak.

2. İlgili duyuru kadrolu/sözleşmeli olarak yapılacak. Kadrolu olarak atanacak sayı sıfır olabilir.

3. Duyuruya çıkıldıktan sonra branş bazında kontenjanlar belirlenecek.

4. Branş bazında kontenjanlar belirlendikten sonra ilgili branşın 3 katı kadar aday sözlü mülakata çağırılacak(Örneğin Türkçe Öğretmenliğinden alınacak öğretmen sayısı 1225 ise 3675. sıradaki adaya kadar mülakat yapılacak)

5. Bakanlığın belirlediği kriterler doğrultusunda(KPSS/ÖABT puanı, mülakat, mesleki tecrübe vb.) tekrar puan sıralaması yapılacak ve öğretmenler böylece atanmış olacak.

Mülakatları merkezi olarak bakanlık yapamayacak. Çünkü bakanlığın böyle bir altyapısı yok. Mülakatları muhtemelen İl Milli Eğitim Müdürlükleri yapacak. Mülakat esnasında en çok üyeye sahip sendikalardan temsilciler, şube müdürleri, ilgili branşta tecrübeli öğretmenlerin olması bekleniyor.

Atanan öğretmenin 3 yıl boyunca sözleşmesi 1 yıllık periyotlarla yenilenecek. 3. yılın sonunda tekrar mülakata alınacak öğretmen başarılı olursa kadro verilecek. Bu süre zarfında öğretmenler 657 sayılı devlet memurları kanunu şemsiyesi altında olmayacağı için her an meslekten atılma tehlikesi ile görevlerini sürdürecek.

Bütün bunların dışında maaş, ek ders, gözetmenlik, hizmet puanı, yetiştirme kursları, yönetici olma durumu(vekaleten bile olsa), sendika üyeliği tarzı hususlar da bakanlık tarafından belirlenecek. Atama bekleyen öğretmenler nasıl bir ''Sözleşmeli Öğretmenlik'' modeli ile karşılaşacak şu an bilinmiyor.

Öte yandan KPSS/ÖABT puanı haricinde yapılacak olan mülakat ile ilgili objektif olunamayacağı ve bazı liyakatsız atamaların yapılacağı endişesi atama bekleyen öğretmenleri sarmaya başladı. Bu konuda sendikalar da mahkemeye dava açacak ve mülakatın iptalini isteyecek. Konu ile ilgili olarak gelişmeleri takip edip siz değerli öğretmenlerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.Sözleşmeli öğretmenlik ve mülakatla alım ile ilgili tüm detaylar. Şubat ayında yapılacak olan öğretmen atamalarında, sözleşmeli öğretmen alımı ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı.

1. Sözlü sınav : Buna göre, sözleşmeli öğretmen alımı için KPSS puanının yanında sözlü sınava da tabi tutulacak.

2. Halen komisyonda görüşmeleri süren tasarıya ilişkin kabul edilen önergeyle, kalkınmada birinci derece öncelikli yörelerde boş kadrolara sözleşmeli öğretmen istihdam edilecek. Bu öğretmenler, 3 yıl süreyle başka yere atanmayacak.

3. Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde boş kadrolara sözleşmeli öğretmen istihdam edilecek, bu öğretmenler 3 yıl süreyle başka yere atanmayacak.

4.Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik yapan kanun tasarısının görüşmeleri devam ediyor.

5. 4/B statüsünde istihdam edilecek : Buna göre, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki, boş öğretmen norm kadrosu bulunan okullarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilecek.

6. Sözleşmeli öğretmenler, öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun 3 katına kadar aday arasından, Bakanlıkça yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanacak.

7.Bu şekilde atanan sözleşmeli öğretmenler, 3 yıl süreyle başka yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli öğretmenin eşi, sözleşmeli öğretmene tabi olacak.

8.Adaylık süreci :Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulacak.

9.Kadroya atama :Sözleşmeli öğretmenlerden, sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanacak.

10. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak.

11.Sözleşmeli öğretmenlerin ücreti kadrolu öğretmenler kadar olacak.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması