Öğrencilere, siyasi broşür dağıtan öğretmen atılır mı?

Öğrencilere, siyasi broşür dağıtan öğretmen atılır mı?
17 Mayıs 2017 Çarşamba 10:32

Kahramanmaraş'ta yaşanan olayda bir öğretmen, öğrencilerine siyasi broşür dağıttığı

ve bu broşürleri öğretmenler odasına bırakarak siyasi propaganda yaptığı gerekçesiyle,

657 sayılı Kanunun 125. maddesinde yer alan "Yasaklanmış her türlü yayını

veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini

basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak

veya teşhir etmek" fiili kapsamında, memuriyetten çıkarılmıştır.

Temyiz görüşmesinde, Danıştay 12. Dairesi, siyasi broşür dağıttığı kesin olan

öğretmeninin memuriyetten çıkarılmasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.

İŞTE MAHKEME KARARI

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

E. 2016/7154

K. 2017/256

İstemin Özeti : Kahramanmaraş İdare Mahkemesince verilen 03/07/2015 tarihli

ve ...sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; ...İlkokulunda sınıf öğretmeni olan davacının 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu'nun 125/E-(b) bendi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezası ile

cezalandırılmasına ilişkin 13.11.2014 tarih ve 517982 sayılı işlemin iptali

istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; Dava konusu uyuşmazlıkta yapılan şikayet üzerine, davacının

öğrencilere karşı siyasi propaganda yaptığı iddiasında bulunulduğu ve bu konu

hakkında soruşturma yürütüldüğü, bu yönüyle öğrencilerin ve velilerinin ifadelerine

başvurulmak suretiyle bu konu hakkında maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının

sağlanması gerekirken, aksine soruşturmada söz konusu öğrenci ifadelerinin alınmadığı

gibi yalnızca durum tespit tutanağı şeklinde öğrenciler hakkında net olmayan

soru ve cevaplar dikkate alınarak belge düzenlendiği ayrıca okul çalışanlarının

öğretmenlerin ve bazı personellerin ifadeleri üzerinden kesin ve net olmayan

kanılara varılmak suretiyle işlem tesis edildiği görülmekle, soruşturmanın etkin

ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığı ifade

olunarak, davacıya isnat edilen siyasi propaganda yaptığı fiilinin açık ve somut

biçimde hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya konulmaksızın, davacının

devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu

işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu

ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(b) maddesinde; "Yasaklanmış

her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart,

bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların

herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek" Devlet memurluğundan çıkarma

cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; ...İlçesi, .... İlkokulunda sınıf öğretmeni

olarak görev yapmakta olan davacı hakkında öğrencilere sınıfta broşür dağıtarak

propaganda yaptığı, broşürleri kantine ve öğretmenler odasına bıraktığı iddiası

üzerine soruşturma başlatıldığı, başlatılan soruşturma sonucu düzenlenen 04.04.2014

tarih ve 663.07/13 sayılı raporda belirtildiği üzere, okuldaki öğretmenler ve

çalışanların ifadeleri değerlendirilmesi neticesinde ...İlçesi, ... İlkokulu

öğretmeni olan davacı hakkında öğrencilere broşür dağıtarak propaganda yaptığı,

broşürleri kantine bıraktığı iddiası sübuta erdiğinden, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu'nun 125/E-(b) maddesi uyarınca "devlet memurluğundan çıkarma"

cezası ile tecziyesinin teklif edildiği, getirilen teklif doğrultusunda davacının

devlet memurluğundan çıkarılması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Disiplin cezasına konu fiillerin subut bulup bulmadığı hususu saptanırken,

soruşturma kapsamında alınan ifadeler ayrıntılı olarak değerlendirilmiş; davacının

ifadesinde; broşürleri dağıtması için tanıdığı birinin verdiğini, içinde suç

unsuru teşkil edecek bir ifade bulunmadığı düşüncesiyle okul bahçesinde çocuklara

dağıttığını söylediği, tanık olarak dinlenen iki ayrı sınıf öğrencilerinden

toplam 19 öğrencinin broşürleri okul bahçesinde davacı öğretmenin verdiğini,

diğerlerinin ise konu ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarını ifade ettikleri,

kantin işletmecisi personelin ise ek ifadesinde; dünkü verdiği ifadenin öğretmenin

ekmeğinden olmasın diye yalan beyan olduğunu "Aslında Neler Oluyor"

adlı kitapçığı kantine davacının bıraktığını söylediği görülmüştür.

Netice olarak; soruşturma raporu eki tanık öğrenci beyanlarının davacı öğretmen

S.K'nın okul bahçesinde siyasi propaganda içeren broşürleri dağıttığı yolunda

olduğu, davacı öğretmenin de kendi ifadesinde bunu kabul ettiği ve kantin işletmesi

personelinin de doğruladığı görülmüştür.

Dava dosyasında yer alan soruşturma dosyası, tanık ifadeleri ve davacının kendi

beyanlarının incelenmesinden üzerine atılı disiplin suçunun sübut bulduğu sonucuna

varıldığından eylemine uyan disiplin cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava

konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, işlemin iptali yolunda verilen

İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı İdarenin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının

bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine,

bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi

yolu açık olmak üzere 09.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.