Öğretmenler, Ekim 2016 normlarına sahip çıkmalı

Norm kadrolar bugün güncellenmeye başlıyor, öğretmenlerin branşlarındaki ders yükü ve norm kadro öğretmen sayısı öğretmenlere tebliğ edilecek ve normların güncellenmesi 17/10/2016-25/11/2016 tarihleri arasında yapılacak.

Öğretmenler, Ekim 2016 normlarına sahip çıkmalı
17 Ekim 2016 Pazartesi 00:49

Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro sayıları değişen eğitim

kurumları" başlıklı 26. maddesi 1. fıkrası şu şekildedir:

"(1) Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte

belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe

konu olan eğitim kuramlarının norm kadro sayıları Bakanlığın uygun gördüğü

tarihlerde yeniden belirlenir."

DİKKAT NORMLAR 17 EKİM - 25 KASIM ARASINDA BELİRLENECEK

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 03/10/2016 tarih ve 10656334 sayılı yazıları ile, eğitim kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemlerinin 17/10/2016-25/11/2016 tarihleri arasında yapılması planlanmıştır.

Bu tarihlere göre çok uzun bir süre norm güncellemeleri için ayrılmıştır.

İşte o resmi yazı;

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 03/10/2016 tarih ve 10656334 sayılı yazıları üzerine norm kadroların "Norm kadro güncellemesinde dikkat edilecek hususlar" başlıklı bilgi notu şeklinde açıklama yayınlamıştır.

İşte Bakanlığın bilgi notu şeklindeki açıklaması;

Norm kadro güncellemesinde dikkat edilecek hususlar Ekim 2016

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 03/10/2016 tarih ve 10656334 sayılı yazılarına ve Bakanlığın bilgi notu şeklindeki açıklamasına göre;

Eğitim kurumlarının sistemdeki mevcut norm kadro kriterlerinde oluşan değişikliklerin güncellenmesinin 17/10/2016-25/11/2016 tarihleri arasında yapılması planlanmıştır.

MEBBİS veri tabanındaki Norm Kadro Modülü eğitim kurumu müdürlüklerince işlem

yapılmak üzere 17 Ekim 2016 tarihinde ilin Mebbis yöneticilerine yetki verilecektir.

İŞTE NORM KADRO GÜNCELLEME TAKVİMİ

MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

Eğitim Kurum

Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri

17/10/2016-18/10/2016

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri

19/10/2016-20/10/2016

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri

21/10/2016-30/10/2016

Sistemin Kontrol ve Onaylama Tarihi

31/10/2016-25/11/2016

Mesai Bitimi

DİKKAT NORMLAR ÖĞRETMENE TEBLİĞ EDİLECEK

Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki

ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlere

duyurularak tebliğ edilecektir. İmzalanan duyurun öğretmenlerce bir fotokopisin

alınması ilerde çıkacak sorunlara ışık tutacaktır.

İşte örnek tebligat yazısı;

Norm kadro güncelleme işlemleri sonrasında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 2 nci

fıkrasında belirtilen şartları taşımayan eğitim kurumlarına ait norm kadro değişiklik taleplerinin Bakanlığa gönderilmemesi gerekir.

"Norm kadro güncellemesi yapılacağından, eğitim kurumu müdürlüklerince

güncelleme yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilen taleplerden çeşitli sebeplerle

işlemi yapılamayanların eğitim kurumu müdürlüğünce sisteme işlenmesi gerekmektedir."

DİKKAT SORUMLULUK YÖNETİCİLERDEDİR

Norm kadro güncellemesinde veri girişlerinin tam ve doğru olarak girilmesi, yanlış ve eksik veri girişlerinden oluşacak mağduriyetlerde sorumluluğun işlem yapan birimlere ait olduğunun bilinmesi bu nedenle Yönetmeliğin 24. maddesinde; "Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir." hükmü çerçevesinde 20/04/2016-16/05/2016 tarihleri arasında norm kadro modülüne girilecek normların, eğitim kurumlarına ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak, eksiksiz bir biçimde süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir.

Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurumları müdürleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

MEMURLAR.NET'İN AÇIKLAMALARI

ÖĞRETMENLERİN YAPMASI GEREKENLER NELERDİR?

Öğretmenlerimizin alanındaki ders yükünün nasıl hesaplanacağını bilmesi

gerekmektedir. Aynı alandaki okuldaki öğretmen sayısı, ders yükü, seçmeli ders

yükü vs. gibi bilgiler elde edilerek toplam ders yükü bulunarak okuldaki

bir alanda bulunan norm kadro sayısı hesaplanır ve okulun hesapladığı norm kadro

sayısı ile karşılaştırılarak doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

Bunun için aşağıda yer verdiğimiz dosyaları titizlikle incelemesi gerekmektedir.

Yukarıda yer verdiğimiz resmi yazıya göre okul yetkililerinin okuldaki ders

yükleri ve alanın norm kadro sayısını öğretmene tebliğ etmesi gerekmektedir.

Okul yetkililerimizin eski mevzuat bilgileri ile değil de değişen yeni yönetmelik

hükümlerine göre alanların norm kadrolarını belirlemeleri ve haksız yere norm

fazlası öğretmen meydana getirilmemesi için aşağıda yer verdiğimiz dosyaları

titizlikle incelemesi gerekmektedir.

Örneğin Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri norm kadrosunda artık kalan

15 saat ders yüküne ve Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenleri norm kadrosunda

artık kalan 20 saat ders yüküne norm verilmemektedir. Normlar yeni yönetmeliğe

göre Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinde 21 saat ve katları, Atölye

ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenlerinde 20 saat ve katları şeklinde norm alınabilmektedir.

Sadece bölge normundan toplamda artık 21 ve 40 saat derslere bölge normu norm

alınabilmekte buda bir sonraki norm güncellenmesinde bölge normunun başka bir

okula gitmesine neden olmaktadır. Konunun daha net anlaşılması için "Norm kadroda

bölge normu nasıl hesaplanır?" dosyamızın incelenmesi gerekmektedir.

Biz ise 2014 yılında Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin değişmesi dolayısıyla Norm kadroların belirlenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili haberlerimizi güncelleştirerek yeniden yayımlıyoruz. Linklerde yer alan haberlerimize yapılan eski tarihli yorumları dikkate almayınız.

Norm kadroların belirlenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili haberlerimiz için aşağıdaki haberimizi tıklayabilirsiniz.

Ahmet KANDEMİR

MEB en sonunda norm fazlasının ilçe içinde önceliği vardır dedi

MEB Norm Kadro Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Danıştay; Anaokullarına rehberlikçi normu verilsin ve normlar belirli bir takvimde güncellensin dedi

MEB, rehber öğretmenlere eski okuluna dönme hakkı da vermelidir

Eski Anaokulu Rehber Öğretmenleri dikkat

İstifa eden yada normu düşen yöneticinin durumu, okuldaki öğretmeni norm kadro fazlası yapar mı?

Norm kadroda ders yükü nedir, nasıl hesaplanır?

Norm kadroları Bakanlıkça belirlenecek eğitim kurumları hangileridir?

Norm kadroda bölge normu nasıl hesaplanır?

Teknoloji ve tasarım öğretmeni norm kadrosu nasıl belirlenir?

Rehberlik alan öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?

Özel eğitim öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?

Norm kadro fazlası öğretmenler hakkındaki son durum nedir?

Okul Öncesi Öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?

Sınıf öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri norm kadrosu nasıl belirlenir?

Trafik ve İlk Yardım hangi dersin norm kadro ders yüküne dahil edilir?

Norm kadrosu fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararı

Sınıf öğretmenlerinden hangisi norm kadro fazlası olur?

İsteğe göre norm kadro fazlası belirlenemeyeceğine dair Gaziantep İd. Mah. Kararı

Norm kadroların tespitinde sorumluluk kimlere aittir?

Hizmet puanı aynı olan öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olacaktır?

Norm kadro fazlası olanlar nasıl belirlenir?

İlköğretimde sınıftaki öğrenci sayıları ne kadar olabilir?

Norm yok iken okula atananlar ile yargı kararı ile okula dönen olursa kim norm fazlası olur?

Mesleki ve Teknik Eğitim Alanlarında Norm Kadro Nasıl Belirlenir Konularındaki Haberlerimiz;

Sağlık meslek liseleri için işletmelerde mesleki eğitimde işyeri sorununa çözüm

Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmeni norm kadrosu nasıl belirlenir?

Meslek liselerinde öğrenci grup sayıları nasıl belirlenir?

Bölüm şefi egzersizi ders yüküne dahildir

Mesleki Gelişim dersi artık uygulamalı ders degil

Mesleki Gelişim dersi norm kadroya nasıl yansıtılır?

İşletmelerde mesleki eğitim ders yükü norm kadroya nasıl yansıtılır?

Çıraklıkta işletmelerde mesleki eğitim ders yükü norm kadroya nasıl yansıtılır?

MEB koordinatörlük ders yükünün nasıl belirleneceğini açıkladı

MEB açıkladı; Meslek lisesinde norm kadro nasıl belirlenir?

MEB, meslek liselerinde norm kadro ders yükü nasıl belirlenir açıkladı

Norm kadro fazlası öğretmenler hakkında yapılacak işlemler

Norm fazlası engelli öğretmen resen yer değiştirmeye tabi tutulamaz


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.