Öğretmenler İçin Performans Değerlendirmesine İtiraz Dilekçesi

Öğretmenler İçin Performans Değerlendirmesine İtiraz Dilekçesi Örneği

Öğretmenler İçin Performans Değerlendirmesine İtiraz Dilekçesi

Öğretmenler İçin Performans Değerlendirmesine İtiraz Dilekçesi Örneği 17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin 54. maddesi ile   “performans değerlendirme” uygulamaya konuldu. Yönetmeliğin 54. maddesi “öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır.” diyor. “Performans Değerlendirme” kavramı değerlendirmenin yapılacağı kriterlerin bulunduğu ek-3 formunun başlığında yer alıyor. Sendikamız yönetmeliğin bir çok maddesiyle birlikte  54.maddenin de yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay 16. dairesinde dava açtı. 54. Maddeye göre; “ (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır. (2) Değerlendirme ölçütleri olarak Ek-3’te yer alan Form esas alınır. Değerlendirmeler ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilir ”denilmektedir. Buna göre çalışan öğretmenler 50 ölçüt üzerinden performans değerlendirmesine tabi tutulmaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı  uygulamanın nasıl yapılacağına dair valiliklere  15 Haziran ve 22 Haziran tarihli  iki yazı yazdı. Bu yazılarda performans değerlendirme işleminin 30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmesi isteniyor. Öğretmenlerin kişisel MEBBİS ekranlarında kendileriyle ilgili değerlendirmeyi görebileceği de belirtilmiş. Üyelerimizin kişisel MEBBİS ekranlarından kendileriyle ilgili değerlendirmeyi takip ederek 100 tam puan altında yapılan değerlendirmeye itiraz için aşağıdaki dilekçe örneği ile okul idaresine başvurmalarını öneriyoruz.   

ADI VE SOYADI                                : T.C.KİMLİK NO                                   : MEBSİS NO                                         : BABA ADI                                           : ANA ADI                                             : DOĞUM YERİ VE YILI                     : GÖREVİ                                                : GÖREV YERİ                                      : KONUSU                                              :                                                                                                    …………………………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE,     İlgi :a)17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,         b)MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 15/06/2016 tarih ve 6562849 sayılı yazısı,                                                 c-)22.06.2016 MEB  Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 38772063-774.06-E.6905752 sayılı yazısı,   İlgi a) yönetmelik kapsamında okulumuzda görev yapan öğretmenlerimiz 2015-2016 eğitim ve öğretim yılından itibaren performans değerlendirilmesine tabi tutularak  tarafınızca  değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler MEBBİS  modülünde  kişisel kullanıcı sayfamızda görülmektedir. 100 üzerinden …….puanla değerlendirilmiş bulunmaktayım. Gözlemlere dayanılarak değerlendirilebilecek bazı kriterlere “Bazen (1,00 puan), Sıklıkla(1,50 puan)” denilerek 2,00 puanlık Her Zaman seçeneğinin verilmemesi için somut gerekçeler yazılı belgelere dayanması gerekmektedir. Performans değerlendirme  işleminin nesnel, somut, ölçme ve değerlendirme  kriterlerine dayanmadığı bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olması nedeni ile hukuka aykırı olduğunu düşünmekteyim.             Tarafıma 100 puan üzerinden …… puan almama neden olan……..... maddesinde yer alan kritere olumsuz puan verilmesinin dayanağının ve gerekçesinin belgeleriyle birlikte tarafıma yazılı olarak bildirilmesini, bu mümkün değilse, tamamen subjektif olan bu değerlendirmenin olumlu olarak düzeltilmesini talep ediyorum. Aksi halde yasal haklarımı kullanacağımı bildirir, gereğini bilgilerinize arz ederim. …/06/2016                                                                                                   Ad Soyad                                                                                                      Kaynak: Eğitim-İş İzmirYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER