Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı nakil duyurusu yayımlandı

MEB, Öğretmenlerin 2017 il içi isteğe bağlı yer değiştirme ilanını yayımladı

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı nakil duyurusu yayımlandı
23 Mayıs 2017 Salı 08:48

ÖĞRETMENLERİN 2017 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin 2017

yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar

çerçevesinde yapılacaktır.

30 EYLÜL İTİBARİYLE 3 YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİNİ TAMAMLAYANLAR BAŞVURABİLECEK

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelere;

1- Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan,

zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler

ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek

öğretmenlerden 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda

en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde

bulunabilecektir.

2- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;

a) 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dahil 3 yıl

görev yapanlar,

b) 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan

bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,

c) 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan

başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar 3 yıllık çalışma

süresi şartı aranmadan,

istemeleri halinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına

yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

3-Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla

zorunlu çalışma yükümlüğünü tamamlayacak olanlar istemeleri halinde il içinde

1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değişikliği isteğinde

bulunabilecektir.

ÜÇ YILLIK SÜRENİNİ HESABINDA DİKKATE ALINACAK SÜRELER

4- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;

a) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen

olarak geçirdiği süreler dahil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile

diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi

olarak görevlendirildiği süreler,

b) Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan

yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev

yerlerindeki hizmet süreleri,

c) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda

norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı

olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen

öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında

geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

HİZMET PUANLARINDA, 26 MAYIS ESAS ALINACAK

5- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 26

Mayıs 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

YÖNETİCİLİĞE DEVAM ETMEK İSTEMEYENLER BAŞVURU YAPABİLECEK

6- Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan

öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak

görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık

çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

7- Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler,

görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır;

ancak, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının

olduğu eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi

yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.

8- Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim

kurumu müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra

geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan

başvurular geçersiz sayılacaktır.

9- Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden

sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinin yöneticileri

yetkili ve sorumlu olacaktır.

10- İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı

il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu

eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını

isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır.

Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince

başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

İL İÇİNDE YER DEĞİŞTİRENLER, İLLER ARASINA BAŞVURAMAYACAK

11- İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller

arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak

bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar,

mazeret durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Başvuru yaparken

öğretmenlerin, bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

12- Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna

yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı

ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük)

kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı

olarak eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinden talep edecektir.

13- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden

yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2017 tarihine kadar

sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer

değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden

en geç 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il

milli eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

14- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet

süresinin hesabında, daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri

de dikkate alınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha

önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme

isteğinde bulunamayacaktır.

15- Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna

ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek

suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecektir.

16- Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim

kurumu tercih edebilecektir.

17- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri",

"Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Bölümü" ve "Bilgi Teknolojileri" mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim

kurumlarını tercih edemeyecektir.

18- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile

spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden

eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi

diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

19- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında

görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce

ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar,

ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması

şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

20- Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan

öğretmenler, istemeleri halinde il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

21- İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri

de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde

sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha

önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen

bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

22- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin

yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken

bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri

gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından

biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal

edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında

norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında

boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.

23- İl içi yer değiştirme başvuruları 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında

alınacak; atamalar valiliklerce 6 Haziran 2017 tarihine kadar sonuçlandırılacak

ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 12 Haziran 2017 tarihinden itibaren

başlatılacaktır.

24- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il milli eğitim

müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa

bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli

Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas

alınacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.