OHAL komisyonu artık başvuru almaya başlamalı!

OHAL komisyonu artık başvuru almaya başlamalı!

Bilindiği üzere, 23 Ocak 2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine

veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna

karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı

veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin

doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin

başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri

İnceleme Komisyonu kurulmuştur.

KHK ile kurulan bu komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecektir.

1- Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişik kesilme işlemleri,

2- Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi,

3- Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması,

4- Emekli personelin rütbelerinin alınması.

KHK YAYIMLANALI AYLAR GEÇTİ KOMİSYON HALA KURULAMADI !

Tüm kamu kurumları tarafından bugüne kadar ihraçlarla ilgili uygulamada birliğin

olmaması, küçük ve özerk kuruluşlarda kişisel husumetlerin ihraçlarda devreye

girmesi ve FETÖ'nün şifreli programı BYLOCK'ta yaşanan teknik aksaklıklar

gibi uzayacak birçok farklı sebeplerden dolayı 15 Temmuz sürecinin getirdiği

mağdur bir kesim oluşmuştur.

Bu mağduriyetleri gidermek 685 sayılı KHK ile Ocak ayında kurulan Komisyonun üyelerinin görevlendirmeleri ve başvuru almaya başlaması ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

OHAL işlemlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ, 16 Mart 2017

tarihinde yaptığı açıklamada; "Canikli, OHAL işlemlerini inceleme komisyonukuruldu, çok kısa sürede atamalar yapılacak. Komisyon, 16 Nisan'dan önce

faaliyetlerine başlayıp, başvuruları alacak. Yeni OHAL kararnameleri

var ama içeriği ile ilgili çalışma sürüyor. Prosedürler henüz tamamlanmadı.

Şuan itibariyle hepsi taslaktır. Çalışma tamamlanınca Resmi Gazete'ye gönderilir."

demişti.

Ancak, Komisyon bırakın referandum öncesi başvuru almayı ve daha belirlenen

üyelerinin GÜVENLİK SORUŞTURMALARI BİTMEDİ ! (Başbakan Binali YILDIRIM

03 Nisan 2017 tarihinde katıldığı bir televizyon programında şunları söylemiştir;

"Burada çalışmayı yaparken, 40 yıllık bir birikimin sonucu bu. Titiz davranmak

mecburiyetindeyiz. Suçlu ile suçsuzu birbirinden ayırmamız lazım. Örgüt, kapalı

bir örgüt, ilişkileri karmaşık, şeffaf değil. O yüzden de o kadar kolay değil,

beyazla siyah gibi değil. Zaman zaman hatalar oluyor mu oluyor. Bazen bürokraside

başka bir meseleden dolayı aralarında husumet olanlar, birbirlerini şikayet

ediyorlar. Buradan da mağduriyetlerin olduğu bilgisi geliyor. O yüzden de biz

bir itiraz mekanizması kurduk. Kanunla kurduk. Bugünlerde adaylar belirlendi.

ONLARIN GÜVENLİK SORUŞTURMALARI YAPILIYOR VE BUNLAR DEVREYE GİRECEK. Bu şekilde

gelen bütün itirazlar değerlendirilecek. Haklı bulunanların hakları iade

edilecek, bulunmayanlara da yargı yolu açılacak. Şu anda yargı yolu kapalı,

OHAL olduğu için. Öyle bir imkan getiriyoruz. Bu imkanla inşallah yanlışlar

varsa düzeltilecek.")

Referandumda OHAL işlemlerinden doğan tepki oylarının sandığa nasıl yansıdığı iyi analiz edilerek, FETÖ mağdurlarına getirilen itiraz mekanizması Hükümet tarafından bir an evvel çalıştırılmalıdır !

Zira, terör örgütü üyesi olarak suçlanan mağdurlar ve aileleri için geciken Adalet Adalet olmayacaktır!

Yavuz Selim KAPLAN
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması