Okuma ve yazma kurslarında kimler görevlendirilecek?

Okuma ve yazma kurslarında kimler görevlendirilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan

tarafından canlı yayında başlatılan Okuryazarlık Seferberliğine ilişkin usul

ve esasların belirlendiği

2018/14 nolu genelgeyi 81 ile göndermişlerdir.

Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşların birinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak olan ikinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

"Okur yazarlık seferberliği yürütme kurulu kurulacak" haberimizde Okur yazarlık seferberliği yürütme kurulunun görevlerini ve yol haritasını yayınlamıştık.

EN YAKIN YERDE KURS AÇILACAK

Okuma ve yazma öğrenmek isteyen adayların istek ve taleplerinin karşılanması, kendilerine en yakın yerde kurs açılmasının sağlanması önem arz etmektedir. Okul müdürlerinin bu konuda hassasiyet göstermesi, hafta sonları da dahil olmak üzere okullar ve kurumlarda başta derslikler olmak üzere ders yapmaya uygun alanların okuma yazma kursları için tahsis edilmesi ve bu konuda gerekli kolaylığın sağlanması gerekmektedir.

2018/14 nolu Genelgeye göre, Okuryazarlık Seferberliği çalışmalarının ilk dönemi 5 Şubat-15 Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsayacak. Bu kapsamda, 5-19 Şubat 2018 tarihleri arasında halk eğitimi merkezlerince il ve ilçelerdeki okuma yazma bilmeyenlerin tespiti için gerekli alan tarama çalışmaları yapılacak. Başlatılan çalışmaların etkin duyuru ve tanıtımı yapılacak. Kurslar, 5 Mart'ta başlatılacak ve en geç 11 Mayıs'ta tamamlanacak.

GÖREV ALAN ÖĞRETMENLERE 10 SAAT EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK

Seferberlik kapsamında açılacak okuma yazma kurslarında görev alan öğretmenlerin

ücretleri Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine

İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma - yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi;

"(1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan

ders saatleri dışında olmak üzere; a) Ders yılı içinde; 4) Okuma-yazma kurslarında,görevlendirilen

yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,ek ders görevi verilebilir."

hükmüne göre azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri

dışında ekstra 10 saat ek ders ücreti ödenebilecek. Bu kapsamda öğretmene sen

40 saat sınırını doldurdun denilemeyecek. 40 saatin üzerinde 10 saatte

kurs görevi ve ek dersi alabilecek. Okuma yazma kurslarında görev alan öğretmenlerin

ücretleri yarı yıl ve yaz tatillerinde bu 30 saate çıkabilecek. Ayrıca Ek Ders

Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı

8. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde

cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen

ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir." hükümlerine göre aylık

karşılığı verilemeyecek.

Yine 2018/14 Genelgenin 1. maddesi (ç) fıkrasındaki; "Görevlendirilecek sınıf

öğretmenlerinin Genel Müdürlüğümüzün 08.12.2014 tarihli ve 6192975 sayılı yazısındabelirtilen esaslara göre belirlenmesi," hükümlerine göre Okuma ve yazma kurslarında

görevlendirilecek öğretmenlere belirlenecektir.

İşte o yazı;

OKUMA YAZMA KURSLARINDA HANGİ ÖĞRETMENLER GÖREV ALABİLECEK?

Halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılacak yetişkinlere yönelik

okuma yazma kurslarında;

1- Sınıf öğretmenleri, 65 yaşını geçmemiş emekli sınıf öğretmenleri, emekli

ilköğretim müfettişleri/eğitmen denetmenleri ile maarif müfettişleri ve yardımcıları,

2- Bakanlık ile Adalet Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve diğer kurum ve

kuruluşların işbirliğinde düzenlenen yetişkinlere yönelik okuma yazma öğretimi

seminerlerine katıldığını belgelendirenler,

3- Daha önce sınıf öğretmenliği yapmış olup, başka alana atanmış öğretmenler,

4- Bakanlığımızla gönüllü sivil toplum kuruluşları iş birliğinde açılan gönüllü

yetişkin okuma yazma öğreticisi kurslarını başarı ile bitirmiş, gönüllü öğretici

belgesi almış olan gönüllüler,

5- Kendi okullarında/kurumlarında sınıf öğretmenliği alanı dışındaki alanlarda

görev yapan, aylık karşılığı çalışma sürelerini tamamlayamayan öğretmelerden

yetişkinlere okuma yazma öğretimi seminerine katılıp belge alanlar,

6- Lisans mezunu olup eğitim fakültelerinden sınıf öğretmenliği formasyonu

almış olanlar,

7- Milli Eğitim Bakanlığınca atanmış kadrolu Sınıf öğretmeninin bulunmadığı

durumlarda;

a- Öncelikle kadrolu Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri,

b- İstekli olan diğer kadrolu öğretmenler,

c- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kurul

kararı doğrultusunda öğretmen olarak atama şartlarını taşıyan mezunlar (ücretli

öğretmenler görevlendirilebileceklerdir.

Ayrıca kimse resen görevlendirilemeyecektir.

Ahmet KANDEMİR
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması