Sendikadan dolayı öğretmene küçük de olsa ceza verilemez!

Anayasa Mahkemesi, toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan öğretmenlere verilen kınama cezalarını anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Sendikadan dolayı öğretmene küçük de olsa ceza verilemez!

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen olarak görev yapan davacılar, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası üyesidirler. Sendikanın Diyarbakır şubesi tarafından organize edilen etkinliğe katıldıkları gerekçesiyle kınama cezası almışlardır.

Davacılar, anılan cezaya karşı idari mahkemede açmış oldukları davalar Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi tarafından oyçokluğuyla reddedilmiştir.

Davacılar, toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılımdan dolayı disiplin cezası almaları sebebiyle anayasada yer verilen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuşlardır.Anayasa Mahkemesi kararında özetle; olayın değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken hususlardan birisinin başvurucuların toplumsal konumları olduğu, devlet okullarında öğretmen olarak çalışan davacıların kamu görevlisi olması sebebiyle bir takım ayrıcalıklar ve avantajların yanında bazı külfet ve sorumluluklara katlanmayı ve diğer kişilerin tabi olmadığı sınırlama tabi olmayı gerektiğini, bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde öngörüldüğü şekilde; "hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunma" fiilinin yaptırıma tabi tutulmasının anlaşılır bir durum olduğu; bununla birlikte, şiddet hareketlerine iştirak etmemiş kişilerin toplantı özgürlüğünün korunması gerektiği yönündeki içtihattan hareket edildiğinde şiddet içermeyen bir yürüyüşe ve basın açıklaması etkinliğine katılan terör örgütü liderini övücü mahiyette atılan sloganlara iştirak etmeyen ve fikirlerini barışçıl bir şekilde ortaya koyan davacıların kamu görevlisi olmaları durumunda dahi toplantı özgürlüklerinin korunması gerektiği, bu tip eylemlere katılan bazı kimselerin bir terör örgütü liderini övücü mahiyette slogan atmalarının toplantıya katılan herkesin cezalandırılmasının uygun olmadığını, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan yasaklanmış davranışlarda bulunmayan davacıların herhangi bir kınanabilir olaya karışmadıkları dikkate alındığında küçük de olsa bir cezaya muhatap olmamaları gerektiğine hükmetmiştir.

Bu gerekçelerden dolayı, davacıların Anayasa'nın 34 üncü maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine, davacılara ayrı ayrı 2 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmiştir.

Mahkeme kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2019, 22:42YORUM EKLE
YORUMLAR
Sendikalı
Sendikalı - 3 ay Önce

Ey AYM biz bostan korkuluğundan atılmadık meslekten bize gelince diliniz lal olmuştu bu çifte standart neden

Ass
Ass - 3 ay Önce

Sendikal eylemlerden ceza verilemez ama baska bir sendikaya üye olan öğretmenler ihraç edilebilir.

Ademoğlu
Ademoğlu - 3 ay Önce

Sendika üyeliği ve sendikal eylemler anayasa güvencesi altındadır. Amerikayı yeniden keşfetmenin anlamı nedir? Hak gaspı ve mağduriyet yaratmak devlet ciddiyeti ile bağdaşmıyor. Olan insanımıza ve birlik ve bütünlüğümüze oluyor.

bakıryan
bakıryan - 3 ay Önce

KANUN ÖNÜNDE HERKES EŞİTTİR. KİMSEYE OLUMLU VEYA OLUMSUZ YÖNDE KANUNUN ÖNGÖRMEDİĞİ CEZA VEYA SENDİKADAN DOLAYI CEZA VERİLEMEZ. BUNA SENDİKALI OLUP İHRAÇ EDİLEN TÜM ÖĞRETMEN VE DİĞER KURUMLARDAKİ ÇALIŞANLAR DA DAHİLDİR. HUKUKÇULARIMIZI GÖREVİNİ CESARETLE VE DOĞRU YAPMAYA DAVET EDİYORUM. ADALET, AİLENİN DE KURUM VE DEVLETLERİN DE MÜLKÜN DE TEMELİDİR. ADALET ESASTIR, KİMİN NE ZAMAN ADALETE İHTİYACI OLUR BELLİ OLMAZ. FAKAT VE ANCAK ESAS OLAN ADALETTİR. ADALETİ SAĞLAM VE ESAS TUTAN TOPLUMLAR VE MİLLETLER BİRLİK İÇİNDE, DİRİ VE GÜÇLÜ KALABİLİRLER.

SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması