Sınavlara engelli gözetmen görevlendirilmesi yapılmıyor

Merkezi Sistem Sınavlarında Yardımcı Engelli Gözetmen Görevlendirilmesi yapılmıyor

Sınavlara engelli gözetmen görevlendirilmesi yapılmıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sistem sınavları yapılmakta ve bu sınavlarda görev almak isteyen personellerin görevlendirmeleri MEBBİS modülü üzerinden Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi uyarınca sınava girecek adaylar arasında engel durumu olanlar belirlenerek, bu adaylar engel durumuna göre hazırlanmış

salonlarda ayrıca sınava alınmaktadırlar.

Ancak,bu salonlarda görev alacak gözetmenlerin görevlendirilmesinde herhangi bir

ayrım yapılmamaktadır. İllerde genel olarak adayların engel durumuna göre adaya

yardımcı olabilecek gözetmen görevlendirmesi yapılmamakta, hali hazırda görevverilen gözetmenlerden yardım alınarak sınavlar yapılmaktadır.

Oysa ki Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin

"Yardımcı engelli gözetmeni" başlıklı 24. maddesinde ki; "(1) Engeli nedeniyle kendisine yardımcı görevlendirilecek adaya soruların okunması, kodlama işlemleri ve/veya sınav okul veya binalarındaki diğer ihtiyaçları için nezaret edecek görevlilerdir. Bu görevliler, bölge sınav yürütme komisyonunca sınavın özelliğine göre ilgili

alan öğretmenlerinden ya da ihtiyaca göre özel eğitim öğretmenleri arasından

seçilir." hüküm uyarınca engelli adaylara yardımcı olmak üzere ilgili alan öğretmenlerinden ya da ihtiyaca göre özel eğitim öğretmenleri arasından görevlendirme yapılacağı düzenlenmiştir. Yönerge uyarınca da bu salonlarda görevlendirilecek öğretmenlerin yönerge de belirtilen öğretmenler arasından seçilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesiuyarınca engelli adayların sınava gireceği salonlarda görev almak üzere, mezkur yönergenin ilgili maddesi uyarınca, ilgili alan öğretmenlerinden ya da ihtiyaca göre özel eğitim öğretmenlerinden sınav gözetmeni görevlendirilmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması