Sözleşmeli Öğretmenlerin Maaşı, Ek Ders Ücreti ve Mali Hakları

Bu dosyada sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayanların alacağı ücretlere dair bilgiler yer alacaktır

Sözleşmeli Öğretmenlerin Maaşı, Ek Ders Ücreti ve Mali Hakları

Sözleşme Ücreti:

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasları düzenleyen 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde, sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir.

Buna göre aylık brüt sözleşme ücreti, hizmet süresi 5 yıldan az olanlar için 2.754,00 TL olurken, Sözleşme ücreti gelir, damga vergisi ve sigorta primine tabidir.

Ek Tazminat:

10 Ocak 2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararına" göre ek listede pozisyon unvanı olan sözleşmeli personele; hesaplaması en yüksek devlet memurları maaşının oran ile çarpılması ile bulunacak tutar kadar ilave ek tazminat ödenir.

Ek tazminattan sadece damga vergisi kesilmektedir.

Öğretmenler için: 65 puan ek tazminat olan için 885,96*0,65: 575,87 TL olarak hesaplanır.

Aile ve Çocuk Yardımı:

375 sayılı KHK'nın ek 8 inci md. göre sözleşmeli personele devlet memurlarına ödenen tutarda herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde aile yardım ödeneği ödenir.

Aile Yardımı: 2016 yılı ikinci 6 ayı için 199,01 TL dir.

Çocuk Yardımı: 72 aydan büyük: 23,312 TL

Çocuk Yardımı: 72 aydan küçük: 46,63 TL dir.

Toplu Sözleşme İkramiyesi:Devlet Memurlarına ödenen toplu sözleşme ikramiyesi sendika üyesi olan sözleşmeli personele de ödenmektedir. 750 gösterge* aylık katsayı çarpımı kadar tutar ödenmektedir. bu ödemeden sadece damga vergisi kesilmektedir.

Bu 2016 yılı ikinci 6 ayı için 69, 94 TL dir.

Asgari Geçim İndirimi: Tüm çalışanlar gibi sözleşmeli personelde medeni durumuna ve çocuk sayısına göre asgari geçim indiriminden yararlanmaktadır. 2016 yılı için bekar olanlara 123,53 TL, evli ve çocukları olanlara en fazla 209,99 TL gelir vergisinden düşülerek ödenmektedir.

Ek Ders Ödemesi: Ek ders ücretleri aylık katsayı ile ek ders saatinin çarpılması ile bulunmaktadır. Hesaplanan bu tutar brüt olup gelir vergisine ve damga vergisi kesilecektir.

1 Saatlik Ek Ders: 140 puan x 0,093259= 13,06 TL brüt

Gelir vergisi: (13,06-1,83):11,23 x 0,15: 1,68 TL

Damga vergisi: 13,06 x 0,00759: 0,10 TL

Sigorta Prim Kesintisi: 13,06 x 0,14: 1,83 TL

Net: 9,45 TL olacakkaç saat ders girildi ise bu net rakamla çarpılır alınacak tutarı bulabilirsiniz.

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği: "657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır." düzenlemesi gereği bu ödeneğin %75 lik kısmına alacaklardır.

Bu tutarda 1000,00 TL x 0,75: 750,00 TL

Gelir Vergisi: 750,00 x 0,15: 112,50 TL

Damga Vergisi: 750,00 x 0,00759: 5,69 TL

Net Tutar: 631,81 TL alacaklardır.

 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması