Yüz yüze eğitime hazırlık ve planlama ödenmelidir

Yüz yüze eğitime hazırlık ve planlama ödenmelidir

İlgili mevzuatına göre, Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında görev alan Atölye ve Laboratuvar Öğretmenlerine, hazırlık ve planlama ek ders ücreti ödenmemesi yasal

ve hukuki değildir.

Şöyle ki;

Bilindiği üzere 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yürürlüğe konulan ve 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma - yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesindeki; "a) Ders yılı içinde; 1) İlgili

mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı

günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve

yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği

görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

Görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ek ders görevi

verilebilir." hükümlerine ve "Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme" başlıklı 9. maddesindeki hükümlerine istinaden öğretmenlere destekleme ve yetiştirme kurslarında görev

verilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere

hazırlık ve planlama ek ders ücreti ödenmesi hususunda aşağıdaki görüş

yazılarını yayınlamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Nevşehir Valiliğine yazmış olduğu 17.05.2016 tarih ve 5486568 sayılı yazısını indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Giresun Valiliğine yazmış olduğu 11.01.2016 tarih ve 300356 sayılı yazısını indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Manisa Valiliğine

yazmış olduğu 28.02.2017 tarih ve 2619872 sayılı yazısını indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Kastamonu Valiliğine

yazmış olduğu 01.02.2016 tarih ve 1105730 sayılı yazısını indirmek için tıklayınız.

Bakanlığın bu görüş yazıların da özetle; "Söz konusu kurslarda görev alan öğretmenlere, rutin müfredat kapsamında okuttukları ders görevleri için ödenenler de dahil olmak üzere haftada 3 saati geçmemek şartıyla, fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmesi gerektiği mütalaa

edilmektedir." açıklamalarına göre de hazırlık ve planlama ek ders ücreti destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere ödenmektedir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi 1. maddesi (a) bendi 6. fıkrasındaki; "Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim

uygulamalarında, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate

kadar ek ders görevi verilebilir." hükümlerine göre de Atölye ve Laboratuvar Öğretmenlerine, açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında görev verilmektedir.

Fakat açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarındagördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında görev alan Atölye ve Laboratuvar

Öğretmenlerine, hazırlık ve planlama ek ders ücreti ödenmemektedir.

Ayrıca Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun "Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş

borçlar" başlıklı 34. maddesi 3. fıkrasındaki; "İlgili olduğu mali yılın

sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete

dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden

dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine

düşer." hükümlerince 5 yıl içinde ödenmeyen alacaklar ödenmektedir.

Öğretmenler genelde azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders

saatleri için 30 saati doldurmadığından 2 saat hazırlık ve planlama görevi

karşılığı ek ders ücreti almakta bu yazıya göre yetiştirme ve destekleme kursu

göreviyle birlikte 30 saati dolduracağından 1 saat daha hazırlık ve planlama

görevi karşılığı ek ders ücreti alabilecektir.

Girdiğiniz tüm yıllardan (yaz tatilleri, yarı yıl tatilleri dahil) itibaren

okulunuza dilekçe vererek eksik olan hazırlık ve planlama ek dersinizi

isteyiniz.

Haftada 3 saat hazırlık ve planlama alamayan öğretmenlerimiz bu dilekçeyi

vereceklerdir.

Haftada 1 saat hazırlık ve planlama alan öğretmenlerimiz yetiştirme ve

destekleme kursu göreviyle birlikte 20 saati dolduruyorsa 1 saat daha hazırlık

ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti alabilecektir.

Haftada 2 saat hazırlık ve planlama alan öğretmenlerimiz yetiştirme ve

destekleme kursu göreviyle birlikte 30 saati dolduruyorsa 1 saat daha hazırlık

ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti alabilecektir.

Hazırlık ve planlama görevi karşılığı en fazla 3 saat ek ders ücreti

verilmektedir.

Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında görev alan Atölye ve Laboratuvar Öğretmenlerine, hazırlık ve

planlama ek ders ücreti ödenmesi hususunda okul idaresine vereceğiniz dilekçeyi

bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması