TEFBİS - TEFBİS GİRİŞ


Türkiye‟de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi (tefbis), Türkiye‟de eğitim için yapılan harcamaları tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatından başlayıp, eğitim sisteminin son parçası olan okullar ve ek olarak okullara bağlı okul aile birlikleri, döner sermaye işletmeleri, pansiyon bütçeli işletmeler ve benzeri alt birimlerin gelir ve gider işlemlerinin kaydedilmesini sağlayacak sistem hazırlanmıştır.
TEFBİS portalı girişi için logoya TIKLAYINIZ